Pr Olivier

Bescherming

De bescherming van een individu, een groep mensen, een gemeenschap heeft betrekking op alles wat tot doel heeft te beschermen en/of te verdedigen. Bescherming of verdediging kan zowel levende wezens als materiële goederen betreffen.

De marabout staat in dienst van zijn cliënt en treft allerlei maatregelen om ervoor te zorgen dat hem geen schade wordt berokkend en om de gevolgen van hekserij, voodoo, de betovering (goed of slecht) van anderen te vermijden.

Het bestrijden van een vloek of het boze oog, de ontgoocheling van een betoverd wezen, het doorbreken van een betoverd wezen, is een maraboutische magie die machtige geesten en krachten opwekt die alleen een Afrikaanse marabout expert op het gebied van maraboetage kan beheersen.

Doe een beroep op de Amir Marabout als je kwade krachten, negatieve acties om je heen en je geliefden voelt. Hij biedt u marabout oplossingen met rituelen, gebeden, amuletten en magie aan

%

AFRIKAANSE SPIRITUELE ADVISEUR

Stuur een bericht

11 + 4 =

TELEFOON :

+32 494 82 49 38

niet-premium mobiel nummer

Gratis gesprek met WhatsApp

Mogelijke consultaties:

- Op het kantoor
- Bij u thuis
- Op een neutrale locatie
- Op afstand